Nieuws

Wij mogen weer sporten in de gymzaal Pronsebroek

Versoepeling maatregelen voor de sport

Per 1 juli wordt er een volgende stap vooruit gezet in de corona-aanpak. De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht:

  • heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
  • ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk/zo kort  mogelijk los te laten. Eén van de belangrijke adviezen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus te
voorkomen is om de hygiënerichtlijnen te volgen. Het RIVM heeft hier uitleg en adviezen voor opgesteld.

Met dit protocol willen we alle uitvoerende partijen in de sportsector richting geven hoe te handelen, uitgaande van de basisregels van de Rijksoverheid en binnen de hygiënerichtlijnen van het RIVM.

Wij zien alle kinderen graag weer vanaf a.s. woensdag 1 juli in gymzaal Pronsebroek op de voor hen gebruikelijke tijden.

Buiten sporten

Gisteren zijn wij succesvol met onze buiten lessen gestart! Wat hebben wij iedereen gemist. De kinderen hebben het weer naar hun zin gehad, dat is waar wij het voor doen! ??‍♀️

Elke MAANDAG en WOENSDAG van 18:00 – 20:00 uur geven wij les in de tuin van de Kerk op de Heksenberg (grasveldje naast de basisschool).

Vergeet niet:
– stevige sportschoenen en sportkleding aan te trekken.
– lessen gaan alleen door bij goed weer. Het dient de gehele dag droog te zijn.

-Let op, wij kunnen geen gebruik maken van een toilet.
– maandag 1 juni = GEEN LES ivm Pinkstermaandag.

Tot snel weer!

Lesuren ivm corona virus

Beste leden en ouders,

Laten wij vooropstellen dat wij u allen missen.

Het coronavirus heeft ieder heel wat afgenomen.
Geen turnlessen, geen clubkampioenschappen, geen school, thuiswerken, verbod op uitgaansleven en contacten met derden alleen per telefoon, e-mail of app, het is nogal wat.
Laten we vooropstellen dat het belang gezond te blijven de eerste prioriteit is.
Wij zullen elkaar hierin moeten blijven steunen.

Maar hoe verder zult u ons vragen nu de basisscholen voorzichtig zijn gestart met lesgeven.
De regels tot hervatten gaan niet gelijk op. 
Helaas is het verbod om de sportzaal te betreden nog altijd van kracht.
Tot nu toe is de toegankelijkheid van de zaal om de gymlessen te hervatten op 1 september gesteld. 
De mogelijkheid tot sportlessen in de gymzaal zal dus tot na de vakantie niet mogelijk zijn.

Wij hebben de Gemeente benaderd om eventueel een buitenveld te kunnen huren op sportpark Pronsebroek, maar helaas waren de mogelijkheden geen optie voor ons. Om reden dat een veld alleen van 17.00 uur tot 17.30 uur vrij was en andere velden niet betreden mochten worden omdat ze pas waren ingezaaid.

Het aanbod van de gemeente om dan op het grasveldje van de Bruinkoolweg te sporten is ook geen optie tussen de hondenpoep, aan de openbare weg en zonder verdere voorzieningen, wij vinden dit onverantwoord.

Uiteindelijk hebben wij, via de pastoor, het grasveld rondom de kerk op de Heksenberg weten te krijgen. 

Vanaf maandag, 25 mei, kunnen de groepen van 18.00 tot 19.00u en van 19.00 tot 20.00u bij droog weer, hier sporten. Let op, het moet wel de hele dag droog zijn. Iedereen zal de sportkleren thuis al aan moeten doen en na afloop ook thuis moeten douchen. 

Mevr. Peggie Larue, het aanspreekpunt voor de gemeente, zal jullie de richtlijnen voor sporters en ouders uitleggen en zorgen voor de benodigde spullen. Ga ook van tevoren thuis naar het toilet want hiervoor is er ter plaatse geen gelegenheid.

Zodra er nieuwe berichten zijn zullen wij u informeren via onze FIDES-site en via Facebook.
Natuurlijk mag u ons ook per email of telefonisch benaderen voor vragen.
Blijf allen gezond en pas op elkaar.

Namens het bestuur van FIDES,

Ina Savelbergh, voorzitter

Eerste Fides gymlessen in nieuwe zaal Pronsebroek

Langzaam, maar zeker, komt de officiële opening van het nieuwe sportgebouw op sportcomplex Pronsebroek, (gelegen aan de Hei-Grindelweg 66b) nu dichterbij. De planning is dat genoemde opening, op grootse en feestelijke wijze, medio maart zal plaats vinden. Daarmede komt dan een einde aan een intensieve periode van 4 jaar planvorming, voorbereiding en realisering.

In afwachting van deze opening werden maandag 6 januari jl. (Driekoningen) door gymnastiek/turn vereniging FIDES de eerste lessen al afgewerkt. Uiteraard ging dit in de prachtige nieuwe gymnastiekzaal gepaard met een feestelijk tintje. Ieder uur werden door de leden, met het doorknippen van een blauw en geel lint t.w. de kleuren van Fides, de gym.lessen op ludieke wijze geopend. Na iedere les werd de groep verrast met een “FIDES” rugtas.

Dit leuke en praktische cadeau werd grotendeels gesponsord door het erelid van FIDES, de heer Klinkers. Naar Fides laat weten zijn zij met veel plezier gestart in deze mooie gloednieuwe sportzaal, een zaal om heel trots op te zijn.

Zie ook: https://parkstadactueel.nl/2020/01/10/eerste-fides-gymlessen-in-nieuwe-zaal-pronsebroek/

Van onze voorzitter

6 januari 2020

Een zowel feestelijke als nostalgische dag voor FIDES. Na 62 jaar in het oude, vertrouwde gymlokaal te hebben vertoefd, kregen wij meer ruimte en modernere voorzieningen voor onze leden.

Bestuur en leiding vonden de eerste lessen in de mooie nieuwe zaal wel een feestje waard. En het werd een happening!! De zaal werd ieder uur geopend door alle leden een lint te laten doorknippen. De ballonnen in de FIDES kleuren waren getuige en de ouders konden op de achtergrond meekijken.

Na afloop van iedere les kregen alle leden een rugzakje met het FIDES embleem erop. Deze verrassing werd geschonken door ons erelid Dhr. Leon Klinkers. Hartelijk dank Leon Klinkers voor deze gulle gave en hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze feestelijke dag.

Ina Savelbergh

Nieuwe gymzaal vanaf januari

Beste ouders, 

Per 6 januari 2020 verplaatsen wij met onze vereniging naar het nieuwe sportcomplex Pronsebroek (gelegen op het terrein van R.K.S.V. Groene Ster). 

Adres:
Hei-Grindelweg 66b
6414BS Heerlen 

Hier zullen wij de lessen, op de voor u bekende dagen en tijden, vervolgen zoals u dat van ons gewend bent. 

Op maandag 6 januari heeft u de kans om tijdens het eerste kwartier van de turnlessen de nieuwe gymzaal te bewonderen. 

Let op: het dragen van buitenschoenen of schoenen met zwarte zolen is niet toegestaan! 

Wij zullen tijdens deze lessen de nieuwe gymzaal op een feestelijke manier openen. 

De overige drie kwartier zullen de sporters de reguliere les vervolgen. 

Hopend u voor zover voldoende te hebben geinformeerd. 

Bestuur en leiding,
R.K.G.V. FIDES