Informatie

Algemeen:

mailadres: info@rkgvfides.nl

webpagina: www.rkgvfides.nl

Facebook: www.facebook.com/rkgvfides

KvK: 40186241

Zalen en Lesuren

Zaal Pronsebroek gelegen Hei-Grindelweg 66b

Les wordt gegeven in zaal Pronsebroek op de volgende tijden:

Maandag en woensdag

17.00-18.00 uur 3 t/m 5 jaar
18.00-19.00 uur 5 t/m 9 jaar
19.00-20.00 uur vanaf 10 jaar

Dinsdag

20.00-21.00 uur Dames (aerobics) alle leeftijden

Wat een lid weten moet

Tegelijk met het inschrijfformulier (verkrijgbaar in de zaal) betaalt men de eerste keer contant:

Inschrijfgeld€ 5,00
Bondscontributie€ 15,00
Contributie voor de eerste maand€ 10,00
In totaal dus€ 30,00
Daarna zal elke maand, per automatische incasso, €10,00 geïnd worden met uitzondering van de maand augustus, dan zal er niet geïnd worden.

Reductie wordt toegekend indien méér dan twee leden uit één gezin lid zijn.
In dit geval betalen de twee oudste leden de normale contributie terwijl de overige leden uit dit gezin slechts € 5,00 per maand betalen met een maximum van € 25,00 per gezin.
Datum van ingang en einde van de reductie onmiddellijk nadat de wijziging is ingetreden.

Het lid is contributie verschuldigd vanaf de maand vaktoetreding t/m de maand waarin het lidmaatschap eindigt.

VACATURES

Leiding, al dan niet gediplomeerd, bieden wij, naast een prettige, ontspannen werkkring, een behoorlijke vergoeding.

Een opleiding volgen via de vereniging, behoort tot de mogelijkheden.

Tevens vraagt onze vereniging een of twee vrijwilligers om de vereniging twee of vier uur per week te vertegenwoordigen op de zalen.

Ook ouders die willen helpen met een van onze activiteiten (kamp, ouderavond, sinterklaasviering) kunnen dit kenbaar maken op de zalen bij een van de aanwezige bestuursleden.