Informatie

Algemeen:

Mailadres: info@rkgvfides.nl

Webpagina: www.rkgvfides.nl

Facebook: www.facebook.com/rkgvfides

KvK: 40186241

Bank: NL37INGB0001123778

Nijntje Beweegdiploma

Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke manier. Daarom kan jouw zoon of dochter bij ons het nijntje Beweegdiploma halen!  


WAT IS HET NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA?

Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.


BEWEGEN MET PLEZIER

In de lessen van het nijntje Beweegdiploma kunnen peuters en kleuters bijvoorbeeld naar hartelust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen! Alle basisonderdelen van bewegen komen aan bod via leuke oefeningen en spelletjes. Zo leert jouw kind op een verantwoorde manier bewegen met veel variatie. Dit is essentieel om fijn te kunnen bewegen en sporten. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen? Zo draagt het nijntje Beweegdiploma bij aan de gezondheid en het geluk van jouw zoon of dochter. 

MEEDOEN

Het nijntje Beweegdiploma is er voor kinderen van 2 t/m 5 jaar. Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangt jouw kind het nijntje Beweegdiploma tijdens een beweegfeestje. Daarop staat waar je zoon of dochter allemaal mee heeft geoefend. Een diploma om trots op te zijn en wat je kind een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met vriendjes en thuis!

De lessen bij RKGV Fides
Leer je kind ook op een leuke manier de basis van bewegen! Het nijntje Beweegdiploma bestaat uit twee lessenseries:  
Beweegdiploma 1 voor kinderen van 2 tot 3 jaar
Beweegdiploma 2 voor kinderen van 4 tot 5 jaar   
Meer informatie over onze lessen, de kosten en het aanmelden staat op onze site www.rkgvfides.nl
Meer weten? 
Neem gerust contact op via [info@rkgvfides.nl]. Ook op www.beweegdiploma.nl staat meer informatie. 

Geplaatst op Bewerk “Nijntje Beweegdiploma

Zalen en Lesuren

Zaal Pronsebroek gelegen Hei-Grindelweg 66b

Les wordt gegeven in zaal Pronsebroek op de volgende tijden:

Maandag en woensdag

17.00-18.00 uur 3 t/m 5 jaar
18.00-19.00 uur 5 t/m 9 jaar
19.00-20.00 uur vanaf 10 jaar

Dinsdag

20.00-21.00 uur Dames (aerobics) alle leeftijden

Wat een lid weten moet

Tegelijk met het inschrijfformulier (verkrijgbaar in de zaal) betaalt men de eerste keer contant:

Inschrijfgeld€ 5,00
Bondscontributie€ 15,00
Contributie voor de eerste maand€ 10,00
In totaal dus€ 30,00
Daarna zal elke maand, per automatische incasso, €10,00 geïnd worden met uitzondering van de maand augustus, dan zal er niet geïnd worden.

Reductie wordt toegekend indien méér dan twee leden uit één gezin lid zijn.
In dit geval betalen de twee oudste leden de normale contributie terwijl de overige leden uit dit gezin slechts € 5,00 per maand betalen met een maximum van € 25,00 per gezin.
Datum van ingang en einde van de reductie onmiddellijk nadat de wijziging is ingetreden.

Het lid is contributie verschuldigd vanaf de maand vaktoetreding t/m de maand waarin het lidmaatschap eindigt.

VACATURES

Leiding, al dan niet gediplomeerd, bieden wij, naast een prettige, ontspannen werkkring, een behoorlijke vergoeding.

Een opleiding volgen via de vereniging, behoort tot de mogelijkheden.

Tevens vraagt onze vereniging een of twee vrijwilligers om de vereniging twee of vier uur per week te vertegenwoordigen op de zalen.

Ook ouders die willen helpen met een van onze activiteiten (kamp, ouderavond, sinterklaasviering) kunnen dit kenbaar maken op de zalen bij een van de aanwezige bestuursleden.