SUCCESVOLLE CORONA GYMLESSEN FIDES IN BUITENLUCHT GRASVELD KERK

Ook voor gymnastiekvereniging Fides (Flink IDoen EStreven) uit Heksenberg/Heerlen,  opgericht op 7 mei 1957, heeft de uitbraak van het Coronavirus ook voor deze sympathieke sportieve vereniging de nodige impact met zich mee gebracht.

Vanaf haar oprichting biedt zij sindsdien aan jonge mensen, vanaf 3 jaar, de gelegenheid om zich, onder deskundige leiding, te bekwamen in de turn/gymnastiek sport. Dit betekende dat zij twee uur per week de mogelijkheid bieden om te werken aan een oefening op: de vloer, de lange mat, de balk en de brug ongelijk. Ook mini-trampoline springen, met of zonder toestel, behoort tot de vaste oefenstof. Maar door de verfoeilijke Corona situatie is dit al een aantal maanden niet meer mogelijk.

Het is dan ook logisch dat dit voor iedereen een groot gemis is, zeker met het gegeven dat Fides in januari jl. als proef zijnde gestart was in de nieuwe sportaccommodatie Pronsebroek Hei Grindelweg. Dit als vervanging van de inmiddels 62 jaar oud zijnde gymzaal aan de Bruinkoolweg. Dus betekent deze periode dat er geen turn/gymlessen en ook geen clubkampioenschappen in de zaal mogelijk zijn. Helaas is het verbod om de sportzaal te betreden nog altijd van kracht. Tot nu toe is de toegankelijkheid van de zaal om de gymlessen te hervatten op 1 juli gesteld. De mogelijkheid tot sportlessen in de gymzaal zal dus tot die datum niet mogelijk zijn of….er moet (hopelijk) een versoepeling van de maatregel eerder doorgevoerd worden. Maar in alles staat voorop, ook natuurlijk bij Fides, dat het belang gezond te blijven de eerste prioriteit is. Zij zullen elkaar hierin moeten blijven steunen is dan ook een terechte gedachtegang.

Uiteraard heeft het bestuur, trainers en begeleiders naar evt. alternatieve vervanging gezocht om toch, op welke wijze dan ook, op sportief gebied te kunnen functioneren en worden gevormd door de dames Ina Savelbergh, Peggy Larue, Vera Speycken, Inge Smits, Nellie Huisman en de heer Jan Kleijkers. Maar ook erelid Leon Klinkers, als oud penningmeester, mag hierbij zeker niet ontbreken. Het bestuur heeft als gevolg van de Coronacrisis gemeente Heerlen benaderd om eventueel een buitenveld te kunnen huren op sportpark Pronsebroek Hei Grindelweg. Helaas waren echter de mogelijkheden geen optie voor Fides omdat door gras inzaaien het buitenveld (nog) niet betreden mocht worden. Een ander aanbod van de gemeente om gebruik te maken van het grasveldje Bruinkoolweg was ook niet geschikt omdat het aan de openbare weg gelegen is en zonder verdere voorzieningen. Ook door uitlaten van honden met als gevolg aanwezige hondendrollen was voor Fides onverantwoord om daar gebruik van te maken.

Uiteindelijk heeft Fides, via de pastoor J.W. Janssen, het grasveld in de tuin rondom de St. Gerarduskerk Heksenberg beschikbaar gekregen. Fides is pastoor Janssen dan ook grote dank verschuldigd. in de wetenschap dat er weer gymnastiekoefeningen, weliswaar zonder turnattributen, kunnen plaats vinden. Heel belangrijk dus voor de lichamelijk ontwikkeling en fitheid van de jeugdige Fidesleden. Afgelopen maandag 25 mei was het dan ook zo ver dat het kerkelijk grasveld in gebruik werd genomen. De weergoden waren Fides heel gunstig gezind want er was een stralende zonneschijn met aangename temperatuur. Prima voor het doen van de fitheid oefeningen. Overduidelijk bleek dat iedereen weer blij was dat er weer “gegymd” werd. Tussen 18.00 en 20.00 deden dan ook een tweetal groepen, onderverdeeld in de verschillende leeftijdscategorie, enthousiast hun uiterste best. Voorafgaande aan genoemde oefeningen gaf bestuurslid Peggie Larue duidelijk de in acht te nemen Corona richtlijnen aan. Hier werd dan ook keurig rekening mee gehouden.

Kortom, het was duidelijk een “openbaring” dat er, weliswaar op deze wijze, weer sportieve aspiraties verricht konden worden. Dus als succesvol te omschrijven. Vooralsnog ligt het in de bedoeling om voorlopig, wel bij goed en droog weer, voor twee leeftijdsgroepen op de maandagen (uitgezonderd Pinkstermaandag) en op de vrijdagen van 18.00 tot 19.00 en van 19.00 tot 20.00 uur gebruik te maken van het grasveld rondom de kerktuin.

Foto’s Parkstadactueel/ Callie Steijaert