Eerste Fides gymlessen in nieuwe zaal Pronsebroek

Langzaam, maar zeker, komt de officiële opening van het nieuwe sportgebouw op sportcomplex Pronsebroek, (gelegen aan de Hei-Grindelweg 66b) nu dichterbij. De planning is dat genoemde opening, op grootse en feestelijke wijze, medio maart zal plaats vinden. Daarmede komt dan een einde aan een intensieve periode van 4 jaar planvorming, voorbereiding en realisering. In afwachting […]

Van onze voorzitter

6 januari 2020 Een zowel feestelijke als nostalgische dag voor FIDES. Na 62 jaar in het oude, vertrouwde gymlokaal te hebben vertoefd, kregen wij meer ruimte en modernere voorzieningen voor onze leden. Bestuur en leiding vonden de eerste lessen in de mooie nieuwe zaal wel een feestje waard. En het werd een happening!! De zaal […]

Vacatures

Leiding, al dan niet gediplomeerd, bieden wij, naast een prettige, ontspannen werkkring, een behoorlijke vergoeding. Een opleiding volgen via de vereniging, behoort tot de mogelijkheden. Tevens vraagt onze vereniging een of twee vrijwilligers om de vereniging twee of vier uur per week te vertegenwoordigen op de zalen. Ook ouders die willen helpen met een van onze activiteiten (kamp, ouderavond, […]