Nieuws

VANAVOND IS ER WEER LES

Aan de ouders/verzorgers van onze leden

Vanavond is er weer les. Woensdag is de laatste les voor de zomervakantie.

Bestuur en leiding wensen iedereen een hele prettige zomervakantie toe en hopen jullie weer terug te zien op maandag 6 september.

RKGV Fides

DEZE WEEK GEEN GYMLESSEN

Aan de ouders/verzorgers van onze leden

Beste allen,  

Daar een van onze leden vorige week positief is getest op Corona zijn wij genoodzaakt om deze week ,12-07-2021 en 14-07-2021, alle lessen te annuleren. We zullen ons aan de 10 dagen quarantaine regels, opgesteld voor Corona, moeten houden. Graag zien wij allen volgende week maandag, in de laatste week voor de vakantie, terug.

Met dank voor uw begrip en blijf allen gezond.

Namens het bestuur van FIDES

Ina Savelbergh,

Eindelijk, Eindelijk

Vanavond, 19 mei 2021, starten wij weer met lesgeven. De volgende richtlijnen zijn dan wel nog van kracht.

Binnen sporten

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitster/secretaresse mevrouw Ina Savelbergh

Afgelopen maandag 26 april was het ook voor Heerlens burgemeester Roel Wever een belangrijke dag. Aan hem de taak om, op deze weliswaar frisse maar niettemin zonnige laatste maandag van april, een twaalftal lintjes uit te kunnen reiken aan de daarvoor in aanmerking komende Heerlenaren. Eigenlijk betrof het in zijn totaliteit voor Heerlen 13 lintjes, maar een lintje is uitgereikt door de Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, aan Heerlenaar Jos Dekker ex-Kapitein der Jagers. Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau was weggelegd voor elf Heerlenaren, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden twee Heerlenaren verrast met genoemde onderscheiding.                                                                                        

Helaas trok ook dit jaar de coronapandemie een streep door de gebruikelijke wijze van uitreiking door de burgemeester. Voordat de zo verfoeilijke pandemie werkelijkheid werd fungeerde kasteel Hoensbroek als decor waar de burgemeester alle personen ontving aan wie een verdiend lintje was toegekend. Maar door de heersende pandemie was dit helaas niet mogelijk.                                                                   

Toch bleek voor Heerlens burgemeester Roel Wever, die onlangs na een ziekteperiode gelukkig weer het werk kon hervatten, de pandemie geen beletsel te zijn om zelfs op heel ludieke wijze zorg te dragen om alle in aanmerking komende personen te kunnen verrassen met een verdiend lintje. Dus vierde een speciale ingeving hoogtij, want al vroeg op de maandagmorgen ging hij met een feestelijk, oranje/geel uitgedost nostalgisch ‘Heerlen busje’ de weg op richting alle twaalf in aanmerking komende Heerlenaren. Voor ieder van hen was de verrassing dan ook niet minder als de vroegere uitreiking in Kasteel Hoensbroek.

Zo ook o.m. in Stadsdeel Heerlerheide en dan specifiek in de nieuwe gymnastiekzaal op sportpark Pronsebroek Hei Grindelweg. Zoals bekend is deze nieuwe accommodatie Hei Grindelweg, gelijk de ruim 60 jaar oude niet meer in gebruik zijnde gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg, de thuishaven van RKGV Fides (Flink In Doen En Streven). Fides is opgericht 7 mei 1957 en biedt sindsdien aan jonge mensen vanaf 3 jaar de gelegenheid om zich, onder deskundige leiding, te bekwamen in de turnsport. Bij Fides is mevrouw Ina Savelbergh-Seeverens (76) al sedert 1989 nauw betrokken bij deze mooie sportieve vereniging, te beginnen als bestuurslid. In 1990 werd ze secretaresse en in 1995 nam ze daarboven op, weliswaar noodgedwongen, ook het voorzitterschap op zich. Deze dubbele functie vervult zij nu anno 2021 met veel verve nog steeds. Maar zeker zo belangrijk en vermeldenswaard, is het gegeven dat zij binnen de vereniging Fides ook een gewaardeerde vertrouwenspersoon is, evenals de taak van EHBO-er. Niet voor niets wordt haar de kwalificatie van de “spin in het web” voor de vereniging toebedeeld. Verder is ze ook vertrouwenspersoon voor de huisartsenpost OZL en is zij mantelzorger voor een aantal oudere kennissen.

Dus reden te over om haar in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Callie Steijaert, ondersteund door Fidesbestuurslid Jan Kleijkers en ook met een aanbeveling van raadslid Kleis Adema, zette al verleden jaar juni de aanvraagprocedure in werking. En na nu dus blijkt met succes, zo liet een accuraat werkende kabinetsadviseur Simone Sporken aan Callie Steijaert weten. Tevredenheid en vreugde alom. Besloten werd om de uitreiking in de gymzaal te laten plaats vinden en mevrouw Ina Savelbergh met een smoes naar de gymzaal te lokken.

Ook dit lukte door als smoes aan te geven dat er op het afgesproken moment, even voor burgemeester Roel Wever zich zou aankondigen, er een vertegenwoordiger aanwezig zou zijn om een nieuw turnattribuut te komen demonstreren. De smoes werkte prima en Ina Savelbergh en enkele Fidesmensen waren in de gymzaal aanwezig. Verrassing geslaagd en ongeloof bij mevrouw Ina Savelbergh. Burgemeester Roel Wevers, overigens in Stadsdeel Heerlerheide in dezelfde straat wonende als mevrouw Savelbergh, haakte bij zijn toespraak over de smoes handig in. Hij liet weten dat de turnmat niet doorging, maar wat er wel een bijzondere reden voor zijn komst was. Hij somde dan ook alle verdiensten van haar op. Burgemeester Roel Wever: “u bent een bezig bijtje, misschien wel een lenig bezig bijtje. Ook bent u verantwoordelijk voor alle contacten voor de vereniging, zowel schriftelijk, telefonisch en mondeling met de gemeente Heerlen, de KNGU, andere verenigingen en instanties. U vertegenwoordigt Fides op alle evenementen etc. Ook hebt u een belangrijke bijdrage gehad bij vergaderingen en bijeenkomsten over de bouw van deze mooie nieuwe gymzaal. U bent Fides, bescheiden en toch nadrukkelijk aanwezig”. 

Dus reden genoeg dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat de coronamaatregelen het niet toelaten werd het lintje niet door de burgemeester opgespeld, maar was deze eer overgelaten aan echtgenoot Peter Savelberg. Er werd tevens een oranje getint bloemenboeket en een fles oranjebitter overhandigd. Voor mevrouw Ina Savelbergh en familie een prachtig onverwacht Koninklijk gebeuren.

DSCF3424 (Middel).jpeg

Binnensportaccomodaties gesloten

Vanaf 15 december gelden er weer nieuwe coronamaatregelen. De binnensportaccommodaties zijn daarom tot ten minste 02 maart gesloten.

Tot ons groot verdriet zullen dus alle lessen tot en met 02 maart worden afgelast.

Wij wensen allen fijne feestdagen en een gezond en sportief 2021

Bestuur en leiding Fides

Ouderavond

Beste kids en ouders/verzorgers

Tot onze spijt moeten wij mededelen dat de ouderavond 7 november a.s. zal komen te vervallen. 
Helaas laten de nieuwe regels rondom COVID-19 dit niet toe. 
Wij hopen de ouderavond weer door te kunnen laten gaan zodra er versoepelingen in de regels plaatsvinden. Echter kunnen wij nu nog niet vertellen wanneer dit zal zijn. Dit hoort u natuurlijk tijdig van ons.
De prijsuitreiking van de sponsoractie zal op 4 november in de gymzaal plaatsvinden. Dit willen wij gaan doen van 18.50 u – 19.10 u. 

Zorg er dus voor dat de kids die om 19.00 u les hebben op deze dag 10 minuten eerder in de gymzaal zijn. De kids die tot 19.00 u les hebben zullen 10 minuten later buiten zijn.
Jullie kunnen de prijsuitreiking live via onze Facebook pagina volgen. 
Hopelijk is het zo een beetje duidelijk.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd terecht bij onze leiding en bestuursleden.

Hervatten trainingen

Nog een paar daagjes en dan is de zomervakantie van 2020 weer voorbij. Ondanks alle aanpassingen ivm corona is het vwb het weer toch een prachtige vakantie geworden. Wij hopen alle leden dan ook weer gezond en zeer fit te mogen begroeten vanaf maandag 24 augustus op de voor hen bekende uren.

Bestuur en leiding FIDES

SUCCESVOLLE CORONA GYMLESSEN FIDES IN BUITENLUCHT GRASVELD KERK

Ook voor gymnastiekvereniging Fides (Flink IDoen EStreven) uit Heksenberg/Heerlen,  opgericht op 7 mei 1957, heeft de uitbraak van het Coronavirus ook voor deze sympathieke sportieve vereniging de nodige impact met zich mee gebracht.

Vanaf haar oprichting biedt zij sindsdien aan jonge mensen, vanaf 3 jaar, de gelegenheid om zich, onder deskundige leiding, te bekwamen in de turn/gymnastiek sport. Dit betekende dat zij twee uur per week de mogelijkheid bieden om te werken aan een oefening op: de vloer, de lange mat, de balk en de brug ongelijk. Ook mini-trampoline springen, met of zonder toestel, behoort tot de vaste oefenstof. Maar door de verfoeilijke Corona situatie is dit al een aantal maanden niet meer mogelijk.

Het is dan ook logisch dat dit voor iedereen een groot gemis is, zeker met het gegeven dat Fides in januari jl. als proef zijnde gestart was in de nieuwe sportaccommodatie Pronsebroek Hei Grindelweg. Dit als vervanging van de inmiddels 62 jaar oud zijnde gymzaal aan de Bruinkoolweg. Dus betekent deze periode dat er geen turn/gymlessen en ook geen clubkampioenschappen in de zaal mogelijk zijn. Helaas is het verbod om de sportzaal te betreden nog altijd van kracht. Tot nu toe is de toegankelijkheid van de zaal om de gymlessen te hervatten op 1 juli gesteld. De mogelijkheid tot sportlessen in de gymzaal zal dus tot die datum niet mogelijk zijn of….er moet (hopelijk) een versoepeling van de maatregel eerder doorgevoerd worden. Maar in alles staat voorop, ook natuurlijk bij Fides, dat het belang gezond te blijven de eerste prioriteit is. Zij zullen elkaar hierin moeten blijven steunen is dan ook een terechte gedachtegang.

Uiteraard heeft het bestuur, trainers en begeleiders naar evt. alternatieve vervanging gezocht om toch, op welke wijze dan ook, op sportief gebied te kunnen functioneren en worden gevormd door de dames Ina Savelbergh, Peggy Larue, Vera Speycken, Inge Smits, Nellie Huisman en de heer Jan Kleijkers. Maar ook erelid Leon Klinkers, als oud penningmeester, mag hierbij zeker niet ontbreken. Het bestuur heeft als gevolg van de Coronacrisis gemeente Heerlen benaderd om eventueel een buitenveld te kunnen huren op sportpark Pronsebroek Hei Grindelweg. Helaas waren echter de mogelijkheden geen optie voor Fides omdat door gras inzaaien het buitenveld (nog) niet betreden mocht worden. Een ander aanbod van de gemeente om gebruik te maken van het grasveldje Bruinkoolweg was ook niet geschikt omdat het aan de openbare weg gelegen is en zonder verdere voorzieningen. Ook door uitlaten van honden met als gevolg aanwezige hondendrollen was voor Fides onverantwoord om daar gebruik van te maken.

Uiteindelijk heeft Fides, via de pastoor J.W. Janssen, het grasveld in de tuin rondom de St. Gerarduskerk Heksenberg beschikbaar gekregen. Fides is pastoor Janssen dan ook grote dank verschuldigd. in de wetenschap dat er weer gymnastiekoefeningen, weliswaar zonder turnattributen, kunnen plaats vinden. Heel belangrijk dus voor de lichamelijk ontwikkeling en fitheid van de jeugdige Fidesleden. Afgelopen maandag 25 mei was het dan ook zo ver dat het kerkelijk grasveld in gebruik werd genomen. De weergoden waren Fides heel gunstig gezind want er was een stralende zonneschijn met aangename temperatuur. Prima voor het doen van de fitheid oefeningen. Overduidelijk bleek dat iedereen weer blij was dat er weer “gegymd” werd. Tussen 18.00 en 20.00 deden dan ook een tweetal groepen, onderverdeeld in de verschillende leeftijdscategorie, enthousiast hun uiterste best. Voorafgaande aan genoemde oefeningen gaf bestuurslid Peggie Larue duidelijk de in acht te nemen Corona richtlijnen aan. Hier werd dan ook keurig rekening mee gehouden.

Kortom, het was duidelijk een “openbaring” dat er, weliswaar op deze wijze, weer sportieve aspiraties verricht konden worden. Dus als succesvol te omschrijven. Vooralsnog ligt het in de bedoeling om voorlopig, wel bij goed en droog weer, voor twee leeftijdsgroepen op de maandagen (uitgezonderd Pinkstermaandag) en op de vrijdagen van 18.00 tot 19.00 en van 19.00 tot 20.00 uur gebruik te maken van het grasveld rondom de kerktuin.

Foto’s Parkstadactueel/ Callie Steijaert

Onze lessen zijn weer begonnen

Yes! ? Onze lessen in de zaal zijn weer begonnen ??‍♀️ Heel fijn om iedereen weer te zien en samen weer te kunnen turnen. We hebben jullie allemaal, en onze vertrouwde nieuwe gymzaal, enorm gemist! 

Woensdag 8 juli zijn onze laatste turnlessen voor de zomervakantie. Voor de kids die nog niet zijn geweest, kom dus snel nog even langs! Tot gauw!