De nieuwe coronamaatregelen van 26-11-2021

Beste leden en ouders/verzorgers van onze leden,

De landelijke maatregelen inzake het coronabeleid hebben tot nader order, maar zeker tot 19 december, weer een streep door de turnlessen getrokken. Dit betekent dus dat er per direct geen turnlessen meer gegeven mogen worden.

Zodra voornoemde maatregelen weer worden ingetrokken zullen wij u berichten via onze website: “www.rkgvfides.nl” en via “facebook rkgvfides”

Bestuur

RKGV Fides