Koninklijke onderscheiding voor onze voorzitster/secretaresse mevrouw Ina Savelbergh

Afgelopen maandag 26 april was het ook voor Heerlens burgemeester Roel Wever een belangrijke dag. Aan hem de taak om, op deze weliswaar frisse maar niettemin zonnige laatste maandag van april, een twaalftal lintjes uit te kunnen reiken aan de daarvoor in aanmerking komende Heerlenaren. Eigenlijk betrof het in zijn totaliteit voor Heerlen 13 lintjes, maar een lintje is uitgereikt door de Minister van Defensie, mevrouw Ank Bijleveld-Schouten, aan Heerlenaar Jos Dekker ex-Kapitein der Jagers. Benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau was weggelegd voor elf Heerlenaren, tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werden twee Heerlenaren verrast met genoemde onderscheiding.                                                                                        

Helaas trok ook dit jaar de coronapandemie een streep door de gebruikelijke wijze van uitreiking door de burgemeester. Voordat de zo verfoeilijke pandemie werkelijkheid werd fungeerde kasteel Hoensbroek als decor waar de burgemeester alle personen ontving aan wie een verdiend lintje was toegekend. Maar door de heersende pandemie was dit helaas niet mogelijk.                                                                   

Toch bleek voor Heerlens burgemeester Roel Wever, die onlangs na een ziekteperiode gelukkig weer het werk kon hervatten, de pandemie geen beletsel te zijn om zelfs op heel ludieke wijze zorg te dragen om alle in aanmerking komende personen te kunnen verrassen met een verdiend lintje. Dus vierde een speciale ingeving hoogtij, want al vroeg op de maandagmorgen ging hij met een feestelijk, oranje/geel uitgedost nostalgisch ‘Heerlen busje’ de weg op richting alle twaalf in aanmerking komende Heerlenaren. Voor ieder van hen was de verrassing dan ook niet minder als de vroegere uitreiking in Kasteel Hoensbroek.

Zo ook o.m. in Stadsdeel Heerlerheide en dan specifiek in de nieuwe gymnastiekzaal op sportpark Pronsebroek Hei Grindelweg. Zoals bekend is deze nieuwe accommodatie Hei Grindelweg, gelijk de ruim 60 jaar oude niet meer in gebruik zijnde gymzaal Bruinkoolweg Heksenberg, de thuishaven van RKGV Fides (Flink In Doen En Streven). Fides is opgericht 7 mei 1957 en biedt sindsdien aan jonge mensen vanaf 3 jaar de gelegenheid om zich, onder deskundige leiding, te bekwamen in de turnsport. Bij Fides is mevrouw Ina Savelbergh-Seeverens (76) al sedert 1989 nauw betrokken bij deze mooie sportieve vereniging, te beginnen als bestuurslid. In 1990 werd ze secretaresse en in 1995 nam ze daarboven op, weliswaar noodgedwongen, ook het voorzitterschap op zich. Deze dubbele functie vervult zij nu anno 2021 met veel verve nog steeds. Maar zeker zo belangrijk en vermeldenswaard, is het gegeven dat zij binnen de vereniging Fides ook een gewaardeerde vertrouwenspersoon is, evenals de taak van EHBO-er. Niet voor niets wordt haar de kwalificatie van de “spin in het web” voor de vereniging toebedeeld. Verder is ze ook vertrouwenspersoon voor de huisartsenpost OZL en is zij mantelzorger voor een aantal oudere kennissen.

Dus reden te over om haar in aanmerking te laten komen voor een Koninklijke Onderscheiding. Callie Steijaert, ondersteund door Fidesbestuurslid Jan Kleijkers en ook met een aanbeveling van raadslid Kleis Adema, zette al verleden jaar juni de aanvraagprocedure in werking. En na nu dus blijkt met succes, zo liet een accuraat werkende kabinetsadviseur Simone Sporken aan Callie Steijaert weten. Tevredenheid en vreugde alom. Besloten werd om de uitreiking in de gymzaal te laten plaats vinden en mevrouw Ina Savelbergh met een smoes naar de gymzaal te lokken.

Ook dit lukte door als smoes aan te geven dat er op het afgesproken moment, even voor burgemeester Roel Wever zich zou aankondigen, er een vertegenwoordiger aanwezig zou zijn om een nieuw turnattribuut te komen demonstreren. De smoes werkte prima en Ina Savelbergh en enkele Fidesmensen waren in de gymzaal aanwezig. Verrassing geslaagd en ongeloof bij mevrouw Ina Savelbergh. Burgemeester Roel Wevers, overigens in Stadsdeel Heerlerheide in dezelfde straat wonende als mevrouw Savelbergh, haakte bij zijn toespraak over de smoes handig in. Hij liet weten dat de turnmat niet doorging, maar wat er wel een bijzondere reden voor zijn komst was. Hij somde dan ook alle verdiensten van haar op. Burgemeester Roel Wever: “u bent een bezig bijtje, misschien wel een lenig bezig bijtje. Ook bent u verantwoordelijk voor alle contacten voor de vereniging, zowel schriftelijk, telefonisch en mondeling met de gemeente Heerlen, de KNGU, andere verenigingen en instanties. U vertegenwoordigt Fides op alle evenementen etc. Ook hebt u een belangrijke bijdrage gehad bij vergaderingen en bijeenkomsten over de bouw van deze mooie nieuwe gymzaal. U bent Fides, bescheiden en toch nadrukkelijk aanwezig”. 

Dus reden genoeg dat het Koning Willem Alexander heeft behaagd haar te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Omdat de coronamaatregelen het niet toelaten werd het lintje niet door de burgemeester opgespeld, maar was deze eer overgelaten aan echtgenoot Peter Savelberg. Er werd tevens een oranje getint bloemenboeket en een fles oranjebitter overhandigd. Voor mevrouw Ina Savelbergh en familie een prachtig onverwacht Koninklijk gebeuren.

DSCF3424 (Middel).jpeg