Lid worden

Men kan zich aanmelden middels een inschrijfformulier verkrijgbaar aan de zaal.

Voor de definitieve aanmelding is het mogelijk 1 a 2 proeflessen te volgen.

Contributie

Bij aanmelding contant betalen:  5,00 inschrijfgeld plus 15 euro bondscontributie plus 1 maand contributie. Totaal dus 30 euro te betalen bij inschrijving. Daarna via de automatische incasso. (Voor actuele bank en/of gironummers en voor actuele contributie, zie inschrijfformulier)

Turnkleding

Turnkleding kan men via de vereniging bestellen. Bestelformulieren zijn verkrijgbaar aan de zaal.